PROGRAM STYPENDIALNY

DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

Huriya Private Foundation ogłasza konkurs o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY :

Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mailem informujący o dalszym postępie kwalifikacji.

This is a General Data Protection Regulation ( GDPR )